Ekolodzy w obronie miejsc atrakcyjnych turystycznie

0
576

Ekolodzy w obronie miejsc atrakcyjnych turystycznie

To już dwa lata mija od protestu ekologów w obronie Rospudy. Dzięki nim Dolina Rospudy ocalała. Dziś jest przykładem niemal niezmienionego ekosystemu rzeki. Tego typu enklawy przyrody w Polsce są już rzadkością – to nie Syberia czy daleki Bajkał, gdzie w każdej dolinie można odnaleźć podobne torfowiska. Te walory mogą podziwiać turyści spływający kajakami po rzece. Szlak kajakowy Rospudy jest jednym z najbardziej znanych spływów w Polsce. Zamieszanie w mediach spowodowane protestem ekologów przeciwko estakadzie nad rzeką spowodowało większe zainteresowanie Polaków tym rejonem Polski.
Rospuda w górnym biegu płynie wśród morenowych wzgórz a w dolnym biegu wśród bagien i trzcinowisk. Jest niewielką rzeką o długości kilkudziesięciu kilometrów. W obrębie Doliny i koryta rzeki występuje wiele gatunków rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Występują tu kwiaty m.in. miodokwiat krzyżowy oraz inne rzadkie gatunki. Spośród fauny można spotkać głuszca, wilka, rysia i inne zagrożone wyginięciem zwierzęta. W rzece można spotkać gatunki ryb charakterystyczne dla wód górskich np. pstrąg potokowy.
Mapy przedstawiające trasę projektu obwodnicy przez Dolinę, dają jednoznacznie do zrozumienia, że trasę obwodnicy wybrano niefortunnie. Estakada miała przebiegać w jednym z najszerszych miejsc w Dolinie. Dodatkowo w tym miejscu znajduje się torfowisko o miąższości kilkunastu metrów. To jest dodatkowe utrudnienie dla budowlańców, ale również to torfowisko jest bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
Ingerencja w torfowisko ciężkim sprzętem mogła by naruszyć ten delikatny ekosystem bagienny.
Dzięki ekologom i ludziom wyrażającym sowje poparcie dla alternatywnej wersji obwodnicy Augustowa rzeka Rospuda została uratowana. W proteście przeciwko tej inwestycji brało udział wiele znanych postaci m.in. Stanisław Tym, Adam Wajrak, Nuria Selva Fernandez i wiele wiele innych osób w całej Polsce.