Turystyka za pracą

0
688

Oprócz turystyki wypoczynkowej istnieje również turystyka w celu podjęcia pracy. Jest to jeden z najbardziej popularnych powodów podróży w Polsce. Do pracy wyjeżdżamy do Europy Zachodniej, do państw takich jak: Niemcy, Holandia, Norwegia, Dania, Szwecja, Francja i oczywiście Wielka Brytania, w tym Anglia, Irlandia i Szkocja. Wyjeżdżamy również do Czech, rzadziej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) i Kanady. Wysoko wykwalifikowani eksperci zwłaszcza w dziedzinie informatyki wyjeżdżają do Indii, Arabii Saudyjskiej i Japonii. Zdarza się też, że za pracą podróżujemy też do Włoszech i rzadziej do Republiki Greckiej. Generalnie wyjeżdżamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni, gdzie istnieje zapotrzebowanie na pracowników z naszymi kwalifikacjami. Odkąd w Europie wystarczy mieć jedynie dowód z wyjątkiem państw strefy Schengen, gdzie wciąż potrzebny jest paszport (przynajmniej do założenia konta) podróżowanie, wędrowanie na terenie Unii Europejskiej stało się dużo prostsze i nieskomplikowane.